De mens ontcijfert.

De geschiedenis die  ons wordt voorgeschoteld, is er een van geweld en overheersing. Of dat ook de hele waarheid is? Nee, de waarheid wordt ons door machthebbers nooit verteld. Waarom zou dat zo zijn?

Overheersing houdt in dat alles wat de overheerser niet wil of in de weg staat, waar mogelijk wordt vernietigd. Mensen die openlijk tegen zijn, worden door hen het liefst gevangen gezet of vermoord. De geschiedenisboeken staan hier bol van en het is deze geschiedenis die we meestal leren op school. Het is de geschiedenis van overheersing waarmee ons wordt wijsgemaakt dat wij allemaal het ‘slechte’ in ons dragen. Dat wij allemaal eigenlijk willen heersen. Maar is dat echt zo? Als ik ga voelen, voel ik iets heel anders.

Waar komt onze alles overheersende macht vandaan, die alles vernietigd wat niet binnen hun beeld past. Alle natuurvolkeren zijn zo goed als ontmanteld en met gruwelijke methodes onderworpen aan onze leefwijze. Overal kom je de verhalen tegen dat mensen hun rituelen of taal niet meer mochten gebruiken. Kinderen werden uit de gemeenschappen gehaald en op kostscholen gezet en verplicht de taal en gewoontes te leren van de overheerser. Het klinkt hard, maar de werkelijkheid is meestal nog veel erger dan ik of jij je kan voorstellen. Onze zogenaamde beschaafde wereld waar we trots op zijn, heeft hele gemene en duistere kanten.

De mens ontcijfert is de mens dwingen in de gedachte van de overheersers. Zo werden de natuurvolkeren zoals de indianen en de zwarte bevolking uit Afrika als beesten gezien en daardoor mocht je ze als zodanig behandelen en bijvoorbeeld ten toon stellen of als slaven verhandelen. Als slaaf misbruikt, zo laat de overheerser zijn macht zien.

De overheersing werd steeds verfijnder uitgevoerd. De industrialisatie werd geïmplementeerd en daarmee de grote ontginning van grondstoffen. Daar waar de slaven nog alleen maar onderdak en voedsel kregen, kreeg de blanke man in ruil voor het werk, geld. Daarmee kon hij zelf een huis huren of soms zelfs kopen en werd daarmee ook een bezitter. Zichtbaar werd de mens onafhankelijker en kon zijn eigen voedsel kopen in ruil voor slavenwerk of zoals de meeste het ervaren, werk.

Voor de overheerser werd de natuur een verdienmodel. Waren de meeste mensen in het feodale systeem al slaven, nu kreeg het een moderner jasje en werden we verleid met mooie apparaten die het leven van de gewone man moest veraangenamen.

De technologie werd steeds meer verfijnd en ging dieper graven in het fenomeen mens zijn. De genetische technologie deed zijn intrede. Deze technologie heeft de mens ontcijfert in DNA, waarmee ze nu aan het experimenteren zijn om het DNA te modificeren. Genetische modificatie wordt al in China getest op kankerpatiënten. Sinds corona is dit alles in een stroomversnelling gekomen en wordt de genetische modificatie via vaccins op wereldschaal getest op de mens. Uiteindelijk wil de overheerser via AI, de mens onsterfelijk maken. Maar waarom moet de mens onsterfelijk worden? Wat zit daar achter?

Zijn wij niet al onsterfelijke wezens die gevangen zitten in een sterfelijk lichaam, gevangen in deze illusie, black box of Matrix? En is het voor God willen spelen niet gewoon een machtsstrijd die binnen en buiten de Aarde wordt gevoerd, door wezens die zich afscheiden en zelf voor God willen spelen? De worst die ons wordt voorgehouden van gemak en onsterfelijkheid gaat via de digitale-technologische weg én het kan ook alleen maar door ons te ont-menselijken. Wat heeft dat nou voor zin? Ont-menselijken om dan onsterfelijk te worden als je tot de groep uitverkorene behoort, de groep met macht en geld. Vrij zijn, rechtvaardigheid, mens zijn, het is allemaal ver te zoeken bij de overheersers.

In deze illusionaire wereld is waarheid gebaseerd op wat wij zien en voelen en proeven en horen met onze vijf zintuigen die nog geen 1% van alles waarnemen. Wij zijn multidimensionale kosmische wezens in een aards jasje wat ons best wel knelt in de setting van de Matrix. Of dat oorspronkelijk ook zo was? Hoe komt het dat ons lichaam ons steeds vreemder wordt en we zo makkelijk bang gemaakt kunnen worden met enge ziektes. Elk natuurvolk wist zich veel langer hier op Aarde te handhaven dan wij. Geneesmiddelen zijn volgens mij allemaal te herleiden naar planten uit de natuur. Maar planten zijn niet te patenteren en daarmee verdien je dus niet veel geld. Daarom wordt het synthetisch gemaakt en zijn het medicijnen geworden. Geld maakt onafhankelijk en geeft macht en wie het meeste geld bezit heeft de meeste macht. Kijk maar naar “follow the money” en dan zie je dat veel geld altijd samenvalt met veel macht. Nee, beter gezegd: “de machtigen hebben altijd heel veel geld”.

Wat brengt ons de mens ontcijfert en daarin het ontcijferen van de mens? Wat mij betreft veel ellende. De mens zal altijd een mysterie blijven en precies daarin zit hem de kracht van de mens. In plaats van het uit elkaar te rijten, in plakjes te snijden en het DNA uit te pluizen, kunnen we beter weer gaan voelen in contact met ons hart. Daar zit de ware kennis, de multidimensionale kennis en die reikt zoveel verder dan alle kennis hier op aarde.

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of zelf een inspiratie opsturen?

Dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.