God ziet alles.

Het godsbeeld wat wij krijgen voorgeschoteld is mijns inziens een heel verdraaid beeld van de werkelijkheid en is geïmplementeerd om het geloof in iets buiten ons te versterken. Volgens mij is het heel natuurlijk van de mens om te geloven. Anders zou het leven vol wantrouwen zijn. Ik vertrouw een ander en geloof ook wat hij zegt. Dat is een gezonde basis, vanuit een natuurlijk mensbeeld. Maar door de matrix is dat beeld totaal verdraaid.

God ziet alles wordt volgens mij nog steeds gepredikt in kerken. Niet dat ik kerkelijk of religieus ben groot gebracht. Ik kom uit een atheïstisch gezin. Toch weet ik veel over God omdat onze maatschappij ervan doordrenkt is. Ik heb gewerkt bij streng gelovige mensen, waar ik alleen maar angst en geheimen voelde. Ziektes die mensen helemaal vastzetten net als het geloof wat hen omklemt en dwingt te luisteren naar een macht buiten hen zelf. Zeker, hun beleving ervan is heel anders dan ik hier beschrijf. Maar hier neem ik de vrijheid mijn beleving en ervaring te delen.

Wie onderzoekt wat die God in godsnaam is, die lief heeft, maar ook het kwaad deelt met ons. De toorn van God.

Is het misschien de machthebber die de rol van God vertolkt. Ze vertonen wel erg veel gelijkenis. God komt op mij psychopathisch over. Een man die met liefde leidt, totdat zijn volgers hem niet meer volgen en dan verandert in een kwade geest, die straft, zelfs tot de dood erop volgt. De bijbel staat er vol van.

Wie is zo ijdel dat hij aanbeden wil worden. God zorgt ervoor dat wij iets wat wij niet kennen, iemand die we nooit hebben gezien, maar waar we alleen maar in moeten geloven, volgen. Waar komt al dat kwaad vandaan? Het vervelende, met die God is, is dat die overal een antwoord op weet en alles wat er niet inpast wegzet als duivels of wat dan ook en…. hij blijft onzichtbaar. De sprekers spreken in zijn naam, zeggen ze, maar ook zij hebben hem nog nooit gezien.

Ik zie zoveel gelijkenis met wat er nu gaande is in deze tijd van crisis. Net als God laten onze leiders zich van hun goede kant zien, praten alles recht wat krom is en creëren een aureool van goedheid. Totdat je er met een kritische blik naar kijkt en van je laat horen. Je wordt weggezet als wappie of complotdenker.

Zijn onze leiders wel de echte leiders of worden ook zij bestuurd door onzichtbare leiders, want het is toch wel gek dat alles nu op wereldschaal gebeurt en waar ook ter wereld, overal wordt met één tong  gesproken. De toren van Babel is omgevallen? Er is veel onzichtbaar, net zo onzichtbaar als God, of bazel ik maar wat?

In God kan je niet anders dan geloven en precies dat is wat wij doen in alles. We geloven de overheid, de banken, de manager, de verkoper en noem maar op waar jij je vertrouwen aan geeft. Het is wel heel toevallig dat, dat geloof ons nu ook weer in de val van het internet heeft gelokt. De grote goudmijn heet nu dataroof en dat houdt in dat alle handelingen en bewegingen van iedere burger wordt gevolgd en achter de schermen steeds meer algoritmes ons leven beheersen. Maar wij geloven dat het ons vrijheid brengt. We zijn zo in de ban van het geloof en de bling-bling dat we totaal verblind raken.

Onze privacy en vrijheid geven we, in één jaar tijd uit angst, onzekerheid en onwetendheid, volledig weg aan God.

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of zelf een inspiratie opsturen?

Dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.