Boeren, honger en de voedingsindustrie.

In dit eerste deel belicht ik de verdraaiing vanuit de bio-industrie. De boeren die langzaam van kleine keuterboer naar een industrie zijn gegaan. Het beeld van alle legkippen, varkens in veel te kleine hokken, de koeien op stal, dat beeld kwam ineens frontaal bij mij binnen. Ik ben zelf een flexitariër en eet dus wel wat vlees, maar niet overmatig veel. Vaak in periodes, de ene tijd vrij veel voor mijn doen en dan ineens weer een hele tijd niet. Al het vlees wat ik eet is biologisch. Ik denk er dus over na en de beelden van de bio-industrie laten mij niet onberoerd. Ik kan er eigenlijk heel slecht tegen.

Hoe zijn we zover afgegleden, dat we de bio-industrie normaal zijn gaan vinden? De boeren voelen dat ze niet anders kunnen, omdat ze zwaar in de schulden zitten en er hele campagnes op hen zijn losgelaten, die allemaal sturend zijn in de richting van de bio-industrie. Het verdienmodel wordt ook op hen losgelaten en de bank speelt daar een hele belangrijke rol in, want zij geven leningen aan vooral de bio-industrie en stimuleren het eindeloos investeren van boeren. Geld is meer waard dan de mens of het dier. En voor de boer is het nu eenmaal het makkelijkst om binnen de geijkte structuren te opereren. Je hebt er veel moed voor nodig om je buiten de gebaande paden te begeven en vaak ook veel eigen geld, wat de meeste boeren niet bezitten. Zo raken we steeds meer vast in structuren die het dier ontdiert.

Wij hebben de eetbare en lekkere ( dat verschilt per cultuur) gedomesticeerde dieren, geoormerkt en ontdiert en daarvan vleesproducten gemaakt, die op een voor ons zo goedkoop mogelijke wijze wordt geproduceerd, waarbij het dier elke waardigheid verliest en niet meer de specifiek eigen diergedrag kan en mag vertonen. Dat is het vlees wat het meest wordt gegeten hier in Nederland, vooral omdat het goedkoop is.

Gelukkig zijn er steeds meer boeren die gaan bioboeren en er achter komen dat op die manier het welzijn van de dieren zeer wordt verhoogd en daarmee ook het welzijn van ons zelf. Of je wel of geen vlees wil eten is ieders eigen beslissing.

Waar we vroeger vlees aten om te overleven en niet meer dood maakte dan nodig was en de dieren, dier mochten zijn, zijn we afgezakt naar een bio-industrie. Boeren is een industrie geworden, waar geld de motor is en waar geld bepaald hoe je boert.

Dat we daarmee steeds verder afglijden van onze natuurlijke werkelijkheid  heeft bijna niemand door.

Van de bio-industrie naar de boeren en digitalisering is niet zo’n grote stap. Ik neem je mee in mijn eindeloze mijmeringen die ontspruiten uit mijn geest. Waarin ik steeds meer verbanden zie in de herhaling ervan en juist dat geeft mij meer zicht.

Jaren geleden voerde ik een gesprek met een wethouder van Deventer in het kader van voedselbossen. Hij beweerde stellig  dat voedselbossen de wereld niet kunnen voeden. Hij zei daarbij met kracht dat de honger die de mensen in de tweede wereldoorlog hadden geleden, dat we dat nooit meer willen. Het klonk heel erg als napraten, dit had ik vaker gehoord. Een soort leus die rond zoemt. Dit wordt ons dus ingeprent. Nou is honger vreselijk en ik begrijp dat oorlog dat brengt. De angst voor honger is heel reëel en daar wordt dit statement sterk mee gevoed.

En zo kreeg na de tweede wereldoorlog de voedingsindustrie ruim baan, naast de bio-industrie. De voedingsindustrie die voeding tot vulling degradeert en daarmee zakken wij steeds meer af naar ziekmakende vulling. ook hier weer gaat het zo langzaam dat de meeste het niet zien. we zijn er aan gewend geraakt en weten amper meer waar echte voeding vandaan komt. Alhoewel er steeds meer mensen behoefte hebben aan een gezondere leefwijze en gezonde, smakelijke voeding .

Terug naar de boeren, die moesten het land weer van voedsel voorzien en werden steeds grootschaliger, dit werd en wordt allemaal gestuurd door de overheid middels regelgeving en de banken die de leningen verstrekken en daarmee de boeren geheel afhankelijk maken van die banken. Zij verdienen het grote geld en de boeren zijn de speelbal. De boeren werken steeds meer met chemische giftige middelen om grootschalig te kunnen verbouwen.

Grootschalig en eentonig. Dat houdt in één product per stuk land. Waarmee je de hele natuurlijke balans weghaalt en dus heel kwetsbaar wordt en dus weer meer gif of machines gaat gebruiken om je gewassen te beschermen tegen die hele vijandelijke natuur. Zie jij niet ook hoe bang we voor natuur worden gemaakt en hoe vijandig die altijd wordt neergezet. Een grote lobby eromheen maakt dat de boeren zelf ook denken dat het zo moet en ze de oorlog aangaan met de natuur.

De angst voor honger zit blijkbaar zo diep dat wij zelf steeds meer zijn gaan eten en nu doodgaan aan teveel eten en de vervuiling ons immuunsysteem steeds meer schaadt.

Waar de angst voor honger ons, gevoed door regelgeving en berichtgeving via media, overeten heeft gebracht en de industrie vrij spel had en zo de grote supermarkten er kwamen die langzaamaan de kleine groenteboer of kruidenier opslokte, brengt de angst voor de dood ons nog meer digitalisering en dat zie je voor je neus gebeuren. Taxi’s redden het niet meer door Uber. Met Uber kun je nu ruim onder de prijs vervoerd worden. Totdat alle taxichauffeurs weg zijn, dan komt de aap uit de mouw en gaan zij de  tarieven fors verhogen. Ze lijden nu groot verlies, maar harken straks in een monopolie positie alle geld naar zich toe en beheersen dan de markt. Weg concurrentie, weg democratie. Dit zelfde mechanisme werkt ook bij bijvoorbeeld thuisbezorgd.nl, maar ook een bol.com gaat die kant op, zij zijn al met censuur begonnen op boeken en de particuliere verkoop is afgeschaft.

Het wordt ons zo makkelijk gemaakt om alles digitaal te kopen, wat een stimulans krijgt door de crisis waarbij veel winkels waren gesloten  en gestuurd door de algoritmes waar de grootste altijd als eerste verschijnen in je zoekmachine,  is het niet zo gek dat de grootste ook overblijven en daarmee de markt in handen  hebben. Wat ooit begon als een vrije markt, wordt een dominante markt die beheerd wordt door een paar maatschappijen en ons gaan vertellen wat goed voor ons is. Dat alles is al volop gaande.

Als je de geheime agenda’s, de vertolking van de verdraaide werkelijk,  doorkrijgt dan kan je zelf een bewuste keuze maken. Voor mij is de keuze voor bio-logisch wel heel erg logisch en koop ik waar mogelijk lokaal onbespoten voedsel. Keuze is er in overvloed, maar welke keuze maak jij?

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of zelf een inspiratie opsturen?

Dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.