Alweer een nieuw deel in dit ver-rijkende thema. Deze keer gaat het over het transhumanisme en de ontmenselijking.

Dit zegt Wikipedia erover: Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.

De aanhangers van deze filosofie noemen zich ’transhumanisten’ en beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten onderschrijven over het algemeen de standpunten van het traditionele humanisme maar beogen wel het tot de uiterste grens te verkennen en zelfs te overstijgen. Zij propageren dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met computers en software, upgraden met technieken als nanotechnologie, genetische manipulatie en vergaande integratie van computertechniek in het menselijk lichaam. Het doel waar transhumanisten naar streven is om posthumanisten te worden.

In Wikipedia wordt transhumanisme beschreven als een filosofie. Dat zou mij moeten aanspreken, ware het niet dat deze filosofie inmiddels zover is afgegleden dat ze werkelijk al de technische mogelijkheden hebben van totale controle hebben over de mensen.
Onze cojonacrisis is de aanzet voor het uitrollen van een beweging, die alleen maar angst zaait om zo de mensheid zover te krijgen dat ze massaal kiezen voor de robotisering in de vorm van nanotechnologie die wordt ingespoten met de vaccins die gemaakt worden en waarbij ik al weer heb vernomen dat de EU bezig is om veranderingen aan te brengen in de wetgeving zodat het nog makkelijker en sneller op de markt kan komen.

De ontmenselijking is in gang gezet. Wat in Wikipedia als een filosofie wordt beschreven, wordt aangehangen door de rijkste en machtigsten der aarde. In een interview van Jorn Luka in gesprek met Karen Hamaker geeft zij heel duidelijk al de lijnen weer van het ontstaan van het transhumanisme, zeer de moeite waard. Het transhumanisme wordt namelijk intensief gesteund door o.a. banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (o.a. IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. De filosofie is allang praktijk geworden en zij die het grote geld bezitten, hebben ook de macht in handen en leggen ons hun wil op. Het is allang niet meer de politiek die bepaalt. Al lijkt het wel zo. Het masker waar van alles achter schuil gaat.

Als ze het ons zo expliciet zouden melden, zouden de meeste mensen afhaken, maar de cojonacrisis is ingeleid, met deze verborgen agenda. Voor de goede kijker is het te zien. Je kan het zien doordat de maatregelen die worden genomen in eerste instantie nog wel te begrijpen waren, al waren ze drastisch, maar nu zien we toch wel dat het middel erger is dan de kwaal en de cojonadoden totaal niet de pandemie is die werd voorspeld door computermodellen.

Net zoals het klimaatdebat wordt ondersteund door computermodellen, is de cojonacrisis ook ontstaan vanuit computermodellen. Modellen zijn geen feiten en om daarop hele wetgeving te baseren is zeer kwalijk. Blijkbaar komen de modellen overeen wat de voor ons onbekende agenda’s willen. Het past allemaal zo goed in elkaar, het is zeer goed georkestreerd. Wil jij deze wereld?
Maar dit is niet de waarheid. Zoals zoveel niet waar is. Ik moet ineens aan de weerapps denken. Ze lijken te vertellen wat voor weer het is, maar het zijn voorspellingen, maar in het dagelijks gebruik vergeet ik dat helemaal en het sluipt erin dat ik het naar buiten gaan laat afhangen van de weerapp. Maar vaak klopt het niet en steeds meer merkte ik dat ik me volkomen liet leiden door die app. He, waar ben ik in terecht gekomen en vooral, ik doe niet meer wat ik wil, maar luister naar de app. Voor mij was dit een heel sterk voorbeeld van hoe de digitale wereld werkt en hoe je ongemerkt in de trechter getrokken wordt en je dus erdoor laat leiden, tot je zelf niet meer voelt of weet wat je wilt. Dit zie ik om me heen veel gebeuren. Valt dat jou ook op of zijn het mijn persoonlijke ervaringen?

Het lijkt dus alsof die app het weer kan voorspellen, maar bij wisselvallig weer klopt het vaak niet. Oké, terwijl ze het dagelijks weer al zo moeilijk kunnen voorspellen, weten ze wel hoe het klimaat gaat veranderen in de toekomst. Ik trek mijn wenkbrauw op en zet er echt mijn vraagtekens bij, maar dat mag tegenwoordig ook al niet meer. Het is het dogma van de klimaatcrisis die laat zien dat er iets heel anders aan de hand is en er een agenda achter schuil gaat. Hoe meer kennis je hebt hoe meer je gaat zien en het doorkrijgt en dat is best wel leuk hoor.
Wetenschappers als de Amerikaan Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie, technisch directeur van Google en topadviseur van DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) en de Rus Dimitry Itskov, bekend om zijn ‘Avatarproject’, trachten via de meest geavanceerde technologie de mens om te vormen tot een cyborg zo zegt Marcel Messing. Het is vanuit het gedachtengoed van de transhumanisten dat eerst onze voedingsbodem en ons voedsel vergiftigd wordt, dus eerst wordt er een probleem geschapen om daarna zelf met de oplossing te komen. daar is Monsanto een scherp voorbeeld van. Dit bedrijf levert de giftige chemicaliën, lobbyt bij alle overheden en sleept patenten in de wacht en biedt daarna de oplossing zelf met genetisch gemanipuleerde zaden. Ik kan soms wel snel door de bocht gaan. Als je werkelijk wilt weten hoe het zit, je vindt overal op internet informatie hierover. Ik doe mijn eigen onderzoek en daar rollen deze blogs uit. Ik wil je als lezer triggeren om na te gaan denken en niet alles maar aan te nemen en je af te vragen wat er nu werkelijk gaande is.

Ik schrijf wat dat betreft geen feiten op, omdat het de lezer uitnodigt om nog meer feiten te geven, maar het gaat mij meer om het onderzoek en dat doe je voor jezelf, om wijzer in jezelf te worden. Met feiten moet je, je steeds  verantwoorden met bronvermeldingen en wordt er beargumenteerd, waarmee je alleen maar in je hoofd blijft zitten. Dat veld bespeel ik niet. Ik geef mezelf de vrijheid om hardop te denken en me af te vragen wat er gaande is, om zo dieper in mezelf te kunnen zakken.

Het transhumanisme is een richting waar we wel degelijk mee te maken hebben en wat je zienswijze kan veranderen als je weet dat dit speelt, want in de publieke opinie wordt hier niet vaak over gesproken. Laat staan dat het echt wordt uitgespit. De mooie kanten ervan wordt ons gedoceerd aangeleverd. Zoals zoveel meer gecontroleerd en gedoceerd tot ons komt.

Ga de verbanden zien en langzaam krijg je overzicht en hoef je niet meer ieder onderwerp als apart te zien. Wat ik hier nog wel doe in de losse inspiraties. Maar anders verliest de lezer het overzicht ben ik bang.

Maar genoeg hierover. Wekt het je interesse dan vind je zelf wel de weg om meer informatie hierover te vinden.

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of zelf een inspiratie opsturen?

Dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.