Het openen van velden komt steeds vaker in de inspiraties voor, omdat het zich aan mij toont en heldervoelend aanwezig is. Maar wat voor mij vanzelfsprekend is, hoeft dat niet voor jou te zijn en vandaar mijn behoefte om dit te verduidelijken.

De teksten op de site bestaan uit woorden. In wezen zijn letters codes en samen in een woord vormt het een codetaal en daarachter zit een veld vol informatie. Vaak is het in deze synthetische werkelijkheid zoeken naar de oorspronkelijke informatie in de codetaal, omdat die vaak verbogen ligt en soms helemaal weg lijkt, doordat er nieuwe informatie overheen is gelegd. Ingevoegd en vaak bewust verdraaid. Maar voor de zoeker is het mogelijk de oorspronkelijke informatie weer boven tafel te krijgen.

Regelmatig neem ik van buitenaf informatie op en bijvoorbeeld als ik wat lees, lukt het mij vaak niet om alles te lezen, maar mijn aandacht wordt getrokken naar een woord of zin en direct opent zich het veld en ga ik zelf schrijven en voel dan dat de informatie als een waterval zich ontvouwt. Op deze wijze neem ik informatie op en ontvouwt het zich verder vanzelf in mij. Dat is dus iets anders dan kennis leren, zoals wij gewend zijn te doen en vooral ook op school leren. Met het schrijven van deze inspiratie was ik tussendoor op you tube een hele mooi gesprek aan het volgen die ik graag met jullie deel. Het is een gesprek van Rijer van der Meer en Nanco Immanuel, met de titel “In gesprek met Nanco Immanuël – Galactische Oorspronkelijkheid”.

Het mooie is dat ik dus steeds meer ervaar dat ik zelf een informatiedragers ben. De informatie die voor mij belangrijk is, kan ik vinden in dat veld in mij zelf. Het kan getriggerd worden door mijzelf of door iets van buitenaf. Of er meteen antwoord komt, hangt af van mijn vraag, want soms moet ik er lang op wachten. Wachten in de zin dat ik dan meestal merk dat ik nog weer iets moet verwerken, dat er dus iets voor ligt en als ik dat opruim, zich het veld opent en de informatie binnenstroomt. Het is oefenen en oefenen en voor mij helpt kennis die mij inzicht geeft heel erg daarbij. Daarom deel ik het ook graag met jullie. Ik schrijf niets nieuws, ik schrijf het op mijn eigen wijze.

Hierbij wat informatie wat ik van verschillende sites van internet heb gehaald, vermengd met mijn eigen kennis.

We bestaan niet voor niets voor meer dan 70% uit water. Water is een hele makkelijke informatiedrager. Daarbij hebben we besturing meegekregen in de vorm van een zenuwgestel dat wordt aangestuurd door de hersenen en we hebben een hart met haar eigen hersenen en zenuwen. Wij dachten altijd dat de hersenen alle informatie rondstuurt in je lichaam, maar het is precies andersom, je hart verstuurd meer informatie naar je hersenen. Daarbij is het elektrisch veld van je hart 40 tot 60 keer sterker en het magnetisch veld van je hart 5000 keer sterker dan dat van je hersenen

In de klassieke oudheid geloofden ze
dat het hart het centrum was van de hogere wijsheid:
het hart zou kunnen onthouden en werken zoals de hersenen.
De moderne wetenschap is tot de conclusie gekomen
dat dit inderdaad klopt … net als het hart

Wij leren onze hoofdhersenen te gebruiken en niet onze harthersenen. Daar is een reden voor en daar schrijf ik over in de door mij benoemde verdraaide werkelijkheid. Ik zal dat zeker niet zelf bedacht hebben, maar ergens hebben opgepikt, maar dat veld voelt voor mij goed om vanuit te schrijven, gebundeld in het thema: verdraaide werkelijkheid.

Velden openen kun je bewust doen, door met je aandacht naar je hart te gaan en daar te gaan voelen en luisteren welke informatie er naar boven komt bij jou vraag. Dat is dus anders dan de informatie buiten jezelf te zoeken.

Het openen van velden is dus niets anders dan jezelf als informatiedrager gebruiken. Veel plezier ermee en als jij hier ook ervaringen mee hebt, nodig ik je uit ze hier te delen.

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of wil je een eigen inspiratie opsturen, dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.