Vrije kunst van Elnana van der Meij is authentiek, verbindend, lekker bezig en delend. Elnana drukt in haar werk de sprankelende liefdesbron uit.

De Alchemist
Goud- groen
puurheid Zijn

Zijn hand reikt uit
De persoon voelt zich opgenomen
In eenheid

Zo vrij als vogels
gesteund
In verbinding

Van donker naar licht
In Onvoorwaardelijkheid 💕