Op mijn balkon vliegen de mezen af en aan en pikken de pinda’s en zonnebloempitten die ik ze voer, gretig op. Ik tuur naar buiten en ineens valt een beeld bij mij binnen, n.a.v. degedachte aan de ophokplicht van het pluimvee op dit moment en dat inspireert mij tot het schrijven van deze natuur inspiratie.

De vrije vogel verspreid de vogelgriep, waardoor alle vogels (pluimvee) in gevangenschap hun weinige vrijheid verliezen. Hoe symbolisch voor de mens in deze tijd. De vrije mens die zich niet laat vaccineren als het probleem voor al diegene in gevangenschap, waarin de vrijheid steeds kleiner wordt
De vrije vogels zijn de hoeders van de vrije wereld, waarin bronkracht aanwezig is, het vrije veld.

De oude wereld is een vuilnisvat geworden, waarvan het virus hét symbool is om dat te maskeren. Wat virus wordt genoemd is een exosoom (1), een eiwit of proteïne. Dat virusdeeltje komt vrij als een gezonde cel wordt vervuilt, door invloed van buitenaf. Jazeker het virus komt van buitenaf, maar de reden is een hele andere namelijk: voedselvervuiling, luchtvervuiling, bodemvervuiling, genetisch gemanipuleerd voedsel, chemische middelen, belasting van straling die steeds meer wordt opgevoerd en ga zo maar door. Dat is het ware virus, waarop het lichaam met een gezond mechanisme reageert. Na het lezen van het artikel van Martin Vrijland landde het heel helder in mij, ik wil het je niet onthouden en zie hier de link.

De maskering is dus de vervuiling die wordt geïnterpreteerd als een besmettelijk virus, wat nog nooit geïsoleerd gevonden is, maar altijd aanwezig in de mens zelf te vinden is. De vrije vogel net als de vrije ongevaccineerde mens verspreid het waarheidsvirus en de op macht beluste mens wil dat niet. De mens berooft van zijn essentie is naarstig op zoek naar implantaten, kunstmatige en artificiële intelligentie om zo de originele bron na te bootsen en zo onsterfelijkheid hoopt te krijgen ten koste van heel veel leven.

Het is een heel triest verhaal van de ontzielde mens, bang om voor eeuwig dolend in het universum, niet anders weet dan angst te zaaien en de vrije vogel en ieder  levend mens te beroven van de vrijheid en zo zelf vrijheid hoopt te krijgen. Maar vrijheid is niet te vangen en niet te pakken. Je grijpt altijd mis en bange mensen zaaien alleen maar angst. Dat komt niet bij elkaar. Als je angstig bent, ben je totaal niet vrij. Wij hoeven niet bang voor hen te zijn, zij zijn namelijk bang voor ons, zie alle draconische maatregelen en angststrooierij.

Zoals ik al vaak schreef  over de verdraaide werkelijkheid, alles wordt verdraaid. We zitten in een tijdsloop, waarin het zicht is verbogen, maar dat maakt niet dat de realiteit verandert, wel ons zicht erop. We hebben alleen maar ons perspectief te veranderen, terugbuigen in de tijd, ons te bevrijden uit de loop, die houdt ons schijnbaar gevangen. Het verhaal wordt zo geloofwaardig gebracht met gemanipuleerde beelden, dat we massaal zijn gaan geloven.

DAT IS NU VOORBIJ. Wie de angstjas past trekke hem aan, maar beter laat je hem hangen.  Als wij dat massaal doen, wow, wat een energie komt er dan vrij. Dan kunnen we samen bouwen aan de nieuwe wereld, want wij zijn het zelf, dus bouw aan je zelf en de nieuwe wereld is er al. Bouwen vind ik eigenlijk niet het goede woord, het is meer afbouwen, afbreken van muren die ons zicht belemmeren en ons in gevangenschap houden. Het is er al allemaal. Wij mogen het alleen weer gaan ontdekken, herkennen en zien.

Word een vrij land strijder en win de #braveheartprijs2021

1. Ik ben eens gaan zoeken op internet naar wat exosomen zijn. Heel weird, er is alleen maar een uitleg van Wikipedia en verder gaan alle site over exposoom, een teken aan de wand. Maar goed Wikipedia geeft ook al wat inzicht erin.
Exosoom: het exosoom (of PM/Scl-complex) is een eiwitcomplex dat betrokken is bij de afbraak van ribonucleïnezuren (RNA). In de kern van het exosoom zitten onder andere zes karakteristieke ringvormig geordende eiwitten. Het exosoom komt in de natuur overal voor, zowel bij de archaea als in de cellen van de eukaryoten.

Was het niet een mRNA vaccinatie? Ik ga verder zoeken en volgens Wikipedia is een RNA een molecuul. De meeste RNA-moleculen, waaronder mRNA, tRNA, rRNA. RNA speelt een belangrijke rol in het coderen, overbrengen, reguleren, interpreteren en tot expressie brengen van genen (2). Een van de bekendste vormen van RNA, messenger-RNA, het proces waarbij DNA wordt overgeschreven naar een RNA-molecuul. De volgorde van de nucleotiden bevat genetische informatie voor eiwitsynthese. De genetische informatie van veel virussen is opgeslagen in een RNA-genoom (3).

2. Dat is wel interessant dat RNA kan coderen, reguleren, interpreteren en iets tot expressie brengen. Is dat de reden dat ze hiermee aan het sleutelen zijn en het zo graag in ons willen spuiten om ons te coderen en van bovenaf kunnen reguleren en zij ons gaan interpreteren en onze expressie wordt ingedamd tot dat wat van bovenaf mag. Het is maar wat er bij mij opkomt. Doemdenken of realiteit?

3. Hier staat dat genetische informatie van virussen is opgeslagen in het RNA-genoom.
Als ik zoek naar wat een virus is dan vind ik dit in dezelfde wikipedia: Een virus is een klein stukje organisch materiaal dat zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in cellen van levende wezens. Het is dus zelf geen levend organisme. Wanneer een virus een levende cel binnendringt, zal deze cel – een zogenaamde gastheercel – duizenden kopieën van het oorspronkelijke virus gaan produceren. Virussen infecteren alle vormen van leven. Tot zover Wikipedia.

Dat is natuurlijk erg interessant, want hoe weet men dat het van buitenaf komt. Men ziet het in het lichaam, daar wordt het onderzocht en de interpretatie is dat het iets is wat niet bij het lichaam hoort, dus ziek is en van buitenaf komt.  Dat zegt de wetenschap en alle virologen praten het na. Waar is dat bewijs geleverd?

Als ik verder neus en kijk wat wetenschappelijk bewijs is dan vind ik dit in Wikipedia: Wetenschappelijk bewijs bestaat uit waarnemingen die een hypothese of theorie bevestigen (verificatie) of ontkrachten (falsificatie). In werkelijkheid vallen geaccepteerde wetenschappelijke theorieën overigens niet bij het eerste tegenbewijs om. Een theoretische omslag is een paradigmaverschuiving.

Door middel van hypotheses en theorieën kunnen voorspellingen worden gedaan. Nieuwe waarnemingen zorgen voor nieuw bewijs, waardoor gecontroleerd kan worden of de voorspellingen kloppen. Nieuw bewijs zorgt er vaak voor dat hypotheses en theorieën moeten worden aangepast.

In tegenstelling tot wiskundig bewijs geeft wetenschappelijk bewijs dus niet aan of iets waar of onwaar is. Wetenschappelijke theorievorming leidt slechts tot werkbare modellen van de waargenomen werkelijkheid. De kracht van de wetenschappelijke benadering zit in de ontwikkeling van deze modellen, die door de eeuwen heen zo goed zijn geworden dat vrijwel alles wat objectief, of veeleer intersubjectief, waarneembaar is, erdoor verklaard en voorspeld kan worden.

Oké, een wetenschappelijk bewijs zegt dus niets over of het waar is, het zijn aannames en interpretaties van de wetenschapper, waaruit werkbare modellen komen. Waar hebben we het over in deze grote crisis en omwenteling op Aarde. Het is allemaal niet wat men zegt en zoals het lijkt. Het artikel van Vrijland geeft hier antwoord op, zie hier.

De vrije vogel in ons, de vrije mens verbonden met de krachtbron is begonnen aan de grote schoonmaak. Zoals de Germaanse geneeskunde zegt, ziekte is de genezing en dat proces is in volle gang. We kunnen in ziekte blijven lijden of de genezing zelf ter hand nemen. Het is maar een verschil van interpretatie, maar de uitkomst ligt mijlenver uit elkaar.

Ook inspiratie?

Wil je delen wat deze inspiratie met je doet of zelf een inspiratie opsturen?

Dat kan naar inspiratie@vrijmenszijn.nl.